27.10.11

NORWEGIAN SCULPTURE BIENNIAL 2011

AT THE VIGELAND MUSEUM, OSLO
28. OCTOBER  -until 5. FEB. 2012
Man and machine
Artists:
KARI ANNE HELLEBERG BAHRI, JAVIER BARRIOS, RODDY BELL, ESPEN DIETRICHSON, MARTE EKNÆS, THOMAS FALSTAD, GLEN FARLEY, JON GUNDERSEN, REINHARD HAVERKAMP, AKSEL HØGENHAUG, MICHAEL JOHANSSON, OLA JONSRUD, JØRGEN CRAIG LELLO, TOBIAS ARNELL, ISTVAN LISZTES, HANNA LJUNGH, SUSANNE KATHLEN MADER, PIERRE LIONEL MATTE, ATLE SELNES NIELSEN, JOHANNES VEMREN RYGH, KRISTINE ROALD SANDØY, BENTE SOMMERFELDT COLBERG, ANNA DANIELL, SVERRE STRANDBERG, ØYVIND SUUL, KJELL VARVIN, ÅNOND VERSTO, SVERRE WYLLER, NILS AASLAND   
Curator: Daniel Østvold


25.10.11

NORWEGIAN SCULPTURE BIENNIAL 2011

UNSTABLE VARIABLE at the BIENNIAL

8.3.11

GALLERI GANN 20. Feb.-3. Apr. 2011 Sandnes, Norway


Jeg bygger. Den ene biten føyer seg til den andre, slik er fremgangsmåten alltid. Løsningen ligger ikke gjemt et eller annet sted som et kamuflert mirakel, strukturer skal ikke avdekkes, de skal oppstå av seg selv. Fra null skal det tilføres en brøkdel, det første element skal trekke til seg det neste, og det neste, til verket er funksjonsdyktig. Materialenes ubetydelighet og beskjedne identitet hindrer dem ikke i å utfolde uant potensiale når de står på samme scene og utgjør en visuell helhet, en komposisjon hvor hver enkelt del er betydningsfull og uunnværlig. Ved å bytte om på plassene oppstår usette kombinasjoner, rene oppdagelser som kan sammenliknes med nye trekk i sjakkspill. Undring og glede, som når nye formler blir avdekket for matematikere. Formler som overbeviser i dristighet og enkel skjønnhet.

TROND BORGEN art critic at Stavanger Aftenblad 22. Feb. 2011


GALLERI GANN, SANDNES 20 FEB. - 3. APRIL 2011 (CLICK TO READ)