9.6.81

AIR, wall drawing 1981 - 2009
The Ministry of Foreign Affairs, Oslo
LUX Posted by Hello
LUX, veggtegning i Victoria Terrasse 1981-2009
WATER, detalj Posted by Hello
WATER, detail
WATER, detail, vegg at The Ministry of Foreign Affairs, Victoria Terrasse, Oslo 1981-2009


Utsmykking 1992-1995
Utsmykkingsfondet for offentlige bygg
Mai 1996

Side 31

Om utsmykking Victoria Terrasse skrev Arild H. Eriksen, sitat:

”I forbindelse med en ombygging av Utenriksdepartementets lokaler på Victoria terrasse i Oslo i 1980 fikk Varvin sitt første utsmykkingsoppdrag, å utsmykke 3 vegger i et relativt lite vestibylerom.
I prinsippet ble han stilt veggene fritt til rådighet, og utsmykkingen skulle utføres direkte på veggen. Varvin sammenligner selv veggene med rene og ubesudlede tegneark som sto til hans disposisjon. Det er derfor tilsynelatende ingen prinsipiell forskjell på denne utsmykkingssituasjonen og situasjonen i det private atelieret.
Med fixert bly og fargepigmenter er arbeidet framkommet som et resultat av kunstnerens direkte møte og de spesifikke krav til komposisjonsgrep de romlige forhold krever. Varvin understreker også selv at utsmykkingen i det store og hele er et resultat av improvisasjon på stedet.
Selv om utsmykkingen er utført iet abstrakt formspråk hadde Varvin et konkret innholdsmessig utgangspunkt for arbeidet. Ved streker og enkelte fargefelt gjennomført hovedsakelig i et organisk abstrakt formspråk er de rikt dekorerte veggene ment å handle om menneskets grunnleggende behov for vann og luft. I et tilsynelatende ”tilfeldig” komposisjonsforløp søker utsmykkingen å gripe elementenes flyktighet, luftens flukt, bølgenes bevegelser, lysets brytning og naturens tilfeldige formdannelser. Inntrykket av det luftige og tilfeldige understrekes av utsmykkingens grunnleggende kunstneriske grep gjennom strekens flyktige karakter.
Utsmykkingen bringer inn en poetisk påminnelse om våre basale forutsetninger for liv og naturens uberegnelighet i et ellers velordnet statsbyråkratisk miljø.” –sitat slutt.

Noen få år senere ble dette vestibylerommet ombygget til vaktlosje med glassvegg. Utsmykkingsfondet protesterte mot inngripen, men rikets sikkerhet sto på spill. Selve utsmykkingen ble ikke fjernet, men mistet det meste av sin opprinnelige funksjon. Dette forhold ble omtalt i en avisartikkel hvor vandaliseringen av Guttormsgårds utsmykking på Østbanen var hovedoppslag.
2009 utsmykkingen er fjernet.